Find ejendom

Vurdering

I et stadig skiftende ejendomsmarked er det nødvendigt at få et retvisende billede af sine ejendommes markedsværdi.

En uvildig vurdering er den mest forsvarlige løsning, når man behøver et kvalificeret billede af en ejendoms værdi. Ejendomsvurdering foretages til årsregnskabsaflæggelse eller et hvilket som helst andet formål.

Gennem de senere år har vi oplevet en stigning i ejendomsvurderingerne fordi ejendommene er steget gennem en længere årrække i takt med den højkonjunktur vi har været inde i.

Denne udvikling har imidlertid ændret sig med den aktuelle finanskrise og økonomiske krise.

Mange ejendomme kan derfor ikke sælges til den offentlige ejendomsvurdering. Der er mulighed for at klage over ejendomsvurderingen.

Har du brug for min assistance er du velkommen til at kontakte mig.


Nyeste ejendomme

Kontor/butik centralt beliggende i Aulum
Kirkevej 5, 7490 Aulum

Årlig leje pr. kvm: kr. 500,- ekskl. drift.kr.

Læs mere

Velbeliggende butikslokaler med gode tilkørsels- og parkeringsforhold
Ved Åen 1, 4930 Maribo

Samlet bygningsareal: 750 Kvm.
Grund areal: 10.962 Kvm.
Årlig leje pr. kvm: Kr. 900,- ekskl. driftkr.

Læs mere