Find ejendom

Vurdering

I et stadig skiftende ejendomsmarked er det nødvendigt at få et retvisende billede af sine ejendommes markedsværdi.

En uvildig vurdering er den mest forsvarlige løsning, når man behøver et kvalificeret billede af en ejendoms værdi. Ejendomsvurdering foretages til årsregnskabsaflæggelse eller et hvilket som helst andet formål.

Gennem de senere år har vi oplevet en stigning i ejendomsvurderingerne fordi ejendommene er steget gennem en længere årrække i takt med den højkonjunktur vi har været inde i.

Denne udvikling har imidlertid ændret sig med den aktuelle finanskrise og økonomiske krise.

Mange ejendomme kan derfor ikke sælges til den offentlige ejendomsvurdering. Der er mulighed for at klage over ejendomsvurderingen.

Har du brug for min assistance er du velkommen til at kontakte mig.


Nyeste ejendomme

Butiks- og lagerejendom i godt område
Industrivej Syd 9A, 7400 Herning

Samlet bygningsareal: 866 Kvm.
Grund areal: 7.645 kvm.
Årlig leje pr. kvm: Kr. 435,- ekskl. driftkr.

Læs mere

Opvarmede lagerlokaler med diskret beliggenhed i Herning
Tingvej 30, 7400 Herning

Samlet bygningsareal: 120 kvm.
Årlig leje pr. kvm: Kr. 300,- ekskl. driftkr.

Læs mere