Find ejendom

Vurdering

I et stadig skiftende ejendomsmarked er det nødvendigt at få et retvisende billede af sine ejendommes markedsværdi.

En uvildig vurdering er den mest forsvarlige løsning, når man behøver et kvalificeret billede af en ejendoms værdi. Ejendomsvurdering foretages til årsregnskabsaflæggelse eller et hvilket som helst andet formål.

Gennem de senere år har vi oplevet en stigning i ejendomsvurderingerne fordi ejendommene er steget gennem en længere årrække i takt med den højkonjunktur vi har været inde i.

Denne udvikling har imidlertid ændret sig med den aktuelle finanskrise og økonomiske krise.

Mange ejendomme kan derfor ikke sælges til den offentlige ejendomsvurdering. Der er mulighed for at klage over ejendomsvurderingen.

Har du brug for min assistance er du velkommen til at kontakte mig.


Nyeste ejendomme

Velbeliggende butikslokaler ved den sydlige indkørslen til Struer (Rute 11)
Fælledvej 1C, 7600 Struer

Samlet bygningsareal: 422 kvm.
Årlig leje pr. kvm: kr. 450 ekskl. driftkr.

Læs mere

Grundareal til centerformål sælges i offentligt udbud for Herning Kommune
Nordskrænten 20 74 Herning

Grund areal: Foreløbig afsat 5.300 kvm.
Salgspris: Udbydes uden vejledende minimumspriskr.

Læs mere