Find ejendom

Vurdering

I et stadig skiftende ejendomsmarked er det nødvendigt at få et retvisende billede af sine ejendommes markedsværdi.

En uvildig vurdering er den mest forsvarlige løsning, når man behøver et kvalificeret billede af en ejendoms værdi. Ejendomsvurdering foretages til årsregnskabsaflæggelse eller et hvilket som helst andet formål.

Gennem de senere år har vi oplevet en stigning i ejendomsvurderingerne fordi ejendommene er steget gennem en længere årrække i takt med den højkonjunktur vi har været inde i.

Denne udvikling har imidlertid ændret sig med den aktuelle finanskrise og økonomiske krise.

Mange ejendomme kan derfor ikke sælges til den offentlige ejendomsvurdering. Der er mulighed for at klage over ejendomsvurderingen.

Har du brug for min assistance er du velkommen til at kontakte mig.


Nyeste ejendomme

Flotte momsfri kontor-/kliniklokaler i Herning City i nyrenoveret gade.
Bredgade 50, 1. sal, 7400 Herning

Samlet bygningsareal: 72 Kvm.
Årlig leje pr. kvm: Kr. 700 momsfri, ekskl. driftkr.

Læs mere

Velbeliggende lokaler med gode tilkørsels- og parkeringsforhold
Lillelundvej 22, 7400 Herning

Samlet bygningsareal: 250 kvm
Årlig leje pr. kvm: Kr. 400,- ekskl. driftkr.

Læs mere