Find ejendom

Udlejning

Flere og flere virksomheder har idag et ønske om at leje deres lokaler frem for selv at eje. Et ønske der ofte er præget af, at man ønsker at anvende de økonomiske ressourcer på det, der er virksomhedens kernekompetencer og videreudvikle disse, fremfor at binde økonomien i mursten, som man populært siger.

Selv med en længere uopsigelighed på en lejekontrakt giver det også virksomheden en god mulighed for at budgettere med udgifterne til domicil- og lokaleomkostninger, en udgift der også vil være til stede, når man selv ejer ejendommen.

Mange virksomheder ser også det at leje som en yderligere fleksibilitet idet man kan flytte til nye og måske endnu mere tidssvarende lokaler, både i størrelse og indretning, når uopsigeligheden er udløbet.

Man er fri for at tænke på temperaturen på ejendomsmarkedet i samme omfang, som hvis man er ejer.


Nyeste ejendomme

Butiks- og lagerejendom i godt område
Industrivej Syd 9A, 7400 Herning

Samlet bygningsareal: 866 Kvm.
Grund areal: 7.645 kvm.
Årlig leje pr. kvm: Kr. 435,- ekskl. driftkr.

Læs mere

Opvarmede lagerlokaler med diskret beliggenhed i Herning
Tingvej 30, 7400 Herning

Samlet bygningsareal: 120 kvm.
Årlig leje pr. kvm: Kr. 300,- ekskl. driftkr.

Læs mere