Find ejendom

Udlejning

Flere og flere virksomheder har idag et ønske om at leje deres lokaler frem for selv at eje. Et ønske der ofte er præget af, at man ønsker at anvende de økonomiske ressourcer på det, der er virksomhedens kernekompetencer og videreudvikle disse, fremfor at binde økonomien i mursten, som man populært siger.

Selv med en længere uopsigelighed på en lejekontrakt giver det også virksomheden en god mulighed for at budgettere med udgifterne til domicil- og lokaleomkostninger, en udgift der også vil være til stede, når man selv ejer ejendommen.

Mange virksomheder ser også det at leje som en yderligere fleksibilitet idet man kan flytte til nye og måske endnu mere tidssvarende lokaler, både i størrelse og indretning, når uopsigeligheden er udløbet.

Man er fri for at tænke på temperaturen på ejendomsmarkedet i samme omfang, som hvis man er ejer.


Nyeste ejendomme

Velbeliggende butikslokaler ved den sydlige indkørslen til Struer (Rute 11)
Fælledvej 1C, 7600 Struer

Samlet bygningsareal: 422 kvm.
Årlig leje pr. kvm: kr. 450 ekskl. driftkr.

Læs mere

Grundareal til centerformål sælges i offentligt udbud for Herning Kommune
Nordskrænten 20 74 Herning

Grund areal: Foreløbig afsat 5.300 kvm.
Salgspris: Udbydes uden vejledende minimumspriskr.

Læs mere