Find ejendom

En multianvendelig ejendom i den nordlige del af Herning by.

Orebygårdvej 16, 7400 Herning
Samlet bygningsareal: 1.300 kvm.
Grund areal: 4.536 kvm.
Salgspris: Kr. 4.350.000,-
Se prospekt for Orebygårdvej 16, 7400 Herning

Beskrivelse

Ejendommen er beliggende på en lukket vej i den nordlige del af Herning by, tæt på bydelen Tjørring.  På vejen findes flere spændende butikker, ligesom der i området findes en meget besøgt dagligvarebutik.

Ejendommen har inden den seneste ændring i lokalplanen været en meget velassorteret brugskunstbutik

Ejendommen sælges fri for lejere og til købers disposition.

Ejendommen anvendes i øjeblikket som lager.

Alternativt vil ejendommen være velegnet til anden anvendelse, f.eks. handel med særlig pladskrævende. Som f.eks. planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, men ikke møbler.

Ejendommen er opført i 1976, jf. BBR, men væsentligt ombygget inden for de seneste 6 år.
Ejendommen er opført i tegl, der senere er vandskuret. Taget er eternit, men forhusets tage er tagpap på lægter.
Bygningerne fremstår i en særdeles god vedligeholdelsesmæssig stand.

Ejendommen er indrettet med et administrations-/kontorafsnit på ca. 300 m2, et lager/butik på ca. 1.000 m2, opdelt i to større rum, hertil kommer en kælder på ca. 205 m2.
I den forreste del af ”butikken2 er loftshøjden 2,45 m og på lageret 3,45 m op til de Troldtekt beklædte lofter. Lageret kan betjenes fra 2 port på 3x3 meter, hvortil der er ramper. Derudover er der en ekstra port.

Udenomsarealerne er anlagt som parkeringsplads med betonsten, tilkørsel til lageret, ligesom en større del af arealet er anlagt som have, idet det har været anvendt som ”showroom” for en anlægsgartner virksomhed.