Find ejendom

Delvist udlejet lager- og værksteds ejendom med indhegnet, aflåselig gård.

Cypresvej 40, 7400 Herning
Samlet bygningsareal: 1.113 kvm. iflg. BBR
Grund areal: 3.142 kvm. iflg. Tingbogen
Salgspris: kr. 3.250.000,-
Se prospekt for Cypresvej 40, 7400 Herning

Beskrivelse

En del af ejendommen anvendes til bilværksted og bilsalg og er udlejet til samme lejer igennem en længere årrække. Ejendommen har tidligere også været hjemsted for auktionshus. Ejendommen er blevet facaderenoveret hen over årsskiftet 2018-. 2019 og fremstår i dag med en flot facade og en administration der er vandskuret. Vinduer og døre i administrationen er ligeledes udskiftet til træ/aluminium.

En del af ejendommen, 426 m2 iflg. lejekontrakt, er udlejet til M.T. Auto, mens resten er købers disposition.

Alternativt vil ejendommen være velegnet til anden anvendelse, f.eks. logistikejendom eller grossistvirksomhed.

Ejendommen er opført i 1980, jf. BBR.

Ejendommen er beliggende i den vestlige del af Herning by, i et fuldt udbygget erhvervsområde, hvor mange forskellige erhvervstyper er repræsenteret.

Bygningerne fremstår i en almindelig god vedligeholdelsesmæssig tilstand. Ejendommen har omkring årsskiftet 2018-2019 gennemgået en facaderenovering med montering af stålplader, samt isætning af nye træ/aluminiums vinduer i administrationsafsnittet.

Ejendommen er indrettet som værksteder med tilhørende servicefaciliteter. Værkstedshallerne er med gode loftshøjder. Der findes desuden kunde og venterum samt lidt administration.

Udenomsarealerne er anlagt som tilkørsel og parkering samt grønne plæner. Der er et stort indhegnet, aflåseligt udenoms areal til den ledige del af ejendommen.