Find ejendom

Meget regulære kontorlokaler i Brande

Mylius-Erichsensvej 93, 7330 Brande
Samlet bygningsareal: 323 Kvm.
Årlig leje pr. kvm: Kr. 300,- ekskl. drift
Se prospekt for Mylius-Erichsensvej 93, 7330 Brande

Beskrivelse

Det samlede areal udgør 323 m2 fordelt på kontorer, showroom m.m.                                                 
Lejemålet er fordelt på én etage. Lejemålet består af et større fælles ankomstområde, 5 meget regulære kontorer, samt et større showroom der også kan anvendes som kontor, køkken- og toiletfaciliteter. Desuden er der er større kælder.

Lokalerne overtages som beset eller efter aftale.

Ejendommen, der er opført i 1980, fremtræder i en almindelig god vedligeholdelsesmæssig stand, med gode tilkørselsforhold, ikke langt til motorvejen og med parkeringspladser foran bygningen.

Opvarmning: El- varme

Overtagelse: Straks, eller efter nærmere aftale.

Opsigelsesvarsel:               6 måneder.

Uopsigelighed:                   3 år fra lejers side. 6 år fra udlejers side.

Ud over lejen betaler lejeren følgende:

A conto varme kr. 75,- pr. m² årligt.

A conto driftsudgifter kr. 25,-  pr. m² årligt.

El - forbrug afregnes efter bi-måler med udlejer og er en del af a´ conto varme.

Depositum: Svarende til 3 måneders leje.

Lejeregulering: Årlig regulering iht. stigningen i nettoprisindekset.