Find ejendom

Velbeliggende butiksejerlejlighed og tankanlæg fuldt udlejet

Snejbjerg Hovedgade 38B-C, 7400 Herning
Samlet bygningsareal: 1.217 kvm.
Grund areal: 9.896 kvm.
Salgspris: Kr. 6.495.000
Se prospekt for Snejbjerg Hovedgade 38B-C, 7400 Herning

Beskrivelse

Ejendommen er beliggende i Snejbjerg, den vestlige forstad til Herning by, med facade ud mod Snejbjerg Hovedgade.

Hele ejendomskomplekset er nyopført i 2006 på en grund der tidligere var hjemsted for Snejbjerg Mejeri.

Ejendommen er fuldt udlejet til Snejbjerg Bageri & Madbutik, Kirkens Korshær og Unox tankanlæg 

Ejendommen anvendes til genbrugsbutik, bager- og madbutik samt et fritliggende tankanlæg (Snejbjerg Hovedgade 42).

Alternativt vil ejendommen være velegnet til anden anvendelse, f.eks. alle former anvendelse i et centerområde i form af butikker, liberale erhverv og offentlige formål dog med respekt af de på ejendommen værende lejkontrakter.

Ejendommen er opført i 2006 jf. BBR

Ejendommen er opført i mørke teglsten og med Built up tage belagt med tagpap. Byggeriet er koncentreret om en større parkeringsplads ud mod Snejbjerg Hovedgade. I området er der desuden opført et antal lejeboliger.

Bygningerne fremstår i en særdeles vel vedligeholdt stand.

Ejendommen er indrettet med to butikker, hvoraf den ene er udlejet til Kirkens Korshær, mens den anden er indrettet til bager og madbutik. Derudover er der et selvstændigt beliggende overdækket tankeanlæg med to standere.

Udenomsarealerne er anlagt som parkeringsplads, drive in til bager og madbutikken samt tilkørsel af varer til butikkerne.

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 51.C2.1

Årlig lejeindtægt kr. 566.870. anslåede driftsudgifter kr. 115.252.

Føreste års afkast efter anslåede advokatomkostninger og tinglysningsbgebyrer 7,06%