Find ejendom

Velbeliggende butiksejerlejlighed og tankanlæg, delvist udlejet

Snejbjerg Hovedgade 38B-C, 7400 Herning
Samlet bygningsareal: 1.217 kvm.
Grund areal: 9.896 kvm.
Salgspris: Kr. 6.495.000
Se prospekt for Snejbjerg Hovedgade 38B-C, 7400 Herning

Beskrivelse

Ejendommen er beliggende i Snejbjerg, den vestlige forstad til Herning by, med facade ud mod Snejbjerg Hovedgade.

Hele ejendomskomplekset er nyopført i 2006 på en grund der tidligere var hjemsted for Snejbjerg Mejeri.

Ejendommen er delvist udlejet til Snejbjerg Bageri & Madbutik, Bonus tankanlæg, men der er et tidligere lejemål med Aldi på 877 m2 der p.t. ikke er udlejet men til købers disposition.

Ejendommen anvendes til bager- og madbutik samt et fritliggende tankanlæg (Snejbjerg Hovedgade 42).

Alternativt vil ejendommen være velegnet til anden anvendelse, f.eks. alle former anvendelse i et centerområde i form af butikker, liberale erhverv og offentlige formål.

Ejendommen er opført i 2006 jf. BBR

Ejendommen er opført i mørke teglsten og med Built up tage belagt med tagpap. Byggeriet er koncentreret om en større parkeringsplads ud mod Snejbjerg Hovedgade. I området er der desuden opført et antal lejeboliger.

Bygningerne fremstår i en særdeles vel vedligeholdt stand.

Ejendommen er indrettet med to butikker, hvoraf den ene har været indrettet som dagligvarebutik til ALDI, mens den anden er indrettet til bager og madbutik. Derudover er der et selvstændigt beliggende overdækket tankeanlæg med to standere.

Udenomsarealerne er anlagt som parkeringsplads, drive in til bager og madbutikken samt tilkørsel af varer til butikkerne.

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 51.C2.1

Årlig lejeindtægt kr. 295.000. anslåede driftsudgifter kr. 115.252.

Afkast med nuværende udlejning 2,75%. afkast fuldt udlejet 7,44%