Find ejendom

Kontorejendom i Herning med godt afkast

Gavnøvej 2A-D, 7400 Herning
Samlet bygningsareal: 1.089 kvm., heraf kælder 35 kvm.
Grund areal: 2.994 kvm.
Salgspris: Kr. 4.950.000
Se prospekt for Gavnøvej 2A-D, 7400 Herning

Beskrivelse

Ejendommene (4 ejerlejligheder) er beliggende i bydelen Tjørring i den nordlige del af Herning By. Naboområdet gennemgår i den kommende tid forandringer, med nedrivning af ældre bygninger og opførelse af ny dagligvarebutik og udvalgsvarebutik, samt boliger.

Ejendommene har tilhørt den nuværende ejer igennem en årrække. Ejeren har selv drevet virksomhed i ejendommen.

Ejendommene er fuldt udlejet til Nordmatic A/S og Bygningsstyrelsen.

Ejendommene består af 4 sammenbyggede huse med ensartet udtryk. Husene er opført i tegl og med eternittag. Vinduerne er dels plastvinduer og dels trævinduer

Bygningerne fremstår i en almindelig vedligeholdelsesmæssig stand.

Ejendommene er indrettet som kontorbygninger og der er installeret køl og ventilation i bygning 1.

Udenomsarealerne er udlagt som parkering og med græs.

Årlig leje pr. 1.5.2020: Kr. 528.400,- ekskl. moms