Find ejendom

Bolig- og erhvervsejendom på gågaden i Herning (Ny pris)

Bredgade 51, 7400 Herning
Samlet bygningsareal: 487 KVM
Grund areal: 479 KVM
Salgspris: Kr. 4.500.000
Se prospekt for Bredgade 51, 7400 Herning

Beskrivelse

Ejendommen er beliggende i den vestlige del af Bredgade der i dag er ensrettet sivegade med trafikken mod vest. Der er flere muligheder for parkering på Bredgade.

Ejendommen har igennem en længere årrække været anvendt mad ud af huset og pizza restaurant smat boliger. Den nuværende ejer har drevet forretning i ejendommen siden 2006 og fortsætter som lejer i ejendommen. Senest er der også indrettet sportscafe i ejendommen, Bet Casino sportscafe.

Ejendommen er fuldt udlejet til Lones Køkken (Erhverv), sportscafe og fire bolig lejere.

Ejendommen består af erhvervslokaler i stueetagen (pizza forretning og restaurant, cafe i stueetagen og boliger på etagerne.

Bygningen trænger til en kærlig hånd visse steder, både ude og inde, men fremstår ellers delvist renoveret.

Ejendommen er indrettet med erhverv i stueetagen og boliger på 1. og 2. sal.

Udenomsarealerne er udlagt som gårdareal der primært anvendes af erhvervslejemålet i stueetagen som parkering og tilkørsel.

Første års afkast: 8,63%

Bruttoleje: kr. 459.600,- 

Vejledende afskrivning: 69.465,-