Find ejendom

Markant udtryksfuld gågade i ejendom i Herning med udviklingsmuligheder

Bredgade 19, 7400 Henring
Samlet bygningsareal: 2.133 kvm. inkl. kælder
Grund areal: 1.075 kvm.
Salgspris: kr. 22.000.000
Se prospekt for Bredgade 19, 7400 Henring

Beskrivelse

Ejendommen, der også bærer navnet Herning Hus, er beliggende på den mest centrale del af Bredgade (gågaden) i Herning City.

Ejendommen har i næsten 100 år været i Familien Sanders eje, idet M. Pedersen blev medejer af ejendommen i 1919, for så ti år senere at overtage hele ejendommen. Ejerskabet køres efter Pedersens død i 1955 videre af sønnen C Sander, der kører selskabet videre indtil dennes død i 1985, hvor de nuværende aktionærer i selskabet tager over. Ejendommen har modtaget Herning Kommunes påskønnelses diplom i 2002 for forskønnelse af ejendommen i forbindelse med facaderenovering. Forhuset er registreret som bevaringsværdi 3, hvilket står for høj bevaringsværdi.

Etagerne over stueetagen i forhuset, har, siden familien besluttede at ophøre med selv at drive forretning i ejendommen og i stedet udleje stueetagen, stået delvist ubenyttede hen og har gjort det i en årrække. Der er således et uudnyttet potentiale i ejendommen, der tidligere tjente som kontor m.m. Den nuværende ejer er i besiddelse af tegninger der viser et muligt projekt. (Kan rekvireres hos ejendomsmægler) Det skønnes t der er 410 m2 uudnyttet areal på etagerne over stueetagen. Lokalplanen giver mulig for indretning af boliger. Ejendommen kan opdeles i ejerlejligheder.

Ejendommens stueetage og kælder er fuldt udlejet til Sport 24. Lejekontrakten med Sport 24 indeholder bestemmelse om en omsætningsbestemt husleje med en minimums- og en maksimumsleje. Minimums- og maksimumslejen reguleres hvert år med udviklingen i Nettoprisindekset. Lejekontrakten med Sport 24 indeholder desuden en bestemmelse om mulighed for pr. 1. september 2025, at regulere lejen til markedslejen jf. Erhvervslejelovens § 13. Den aktuelle husleje for stueetagens 710 m2 udgør pr. 1. januar 2019 kr. 1.154, pr. m2, mens der ikke betales husleje for kælderen på 755 m2

Desuden er der 3 garager som kan udlejes.

Lejeindtaægt 2019 kr. 819.066.

Første års afkast 2,90%

Ejendommen ønskes solgt i eksisterende ejendomsselskab sammen med naboejendommen Bredgade 17A, 7400 Herning