Find ejendom

Velbeliggende industriejendom med lang lejekontrakt.

Akacievej 6, 7400 Herning
Samlet bygningsareal: 777 kvm.
Grund areal: 1.823 kvm.
Salgspris: Kr. 2.300.000
Se prospekt for Akacievej 6, 7400 Herning

Beskrivelse

Ejendommen er beliggende i et fuldt udbygget erhvervs- og boligområde i den vestlige del af Herning by. Området er præget af mindre erhvervsvirksomheder, hvoraf nogle både har beboelse og erhverv.

Ejendommen har igennem en længere årrække været hjemsted for en mindre metalforarbejdningsvirksomhed.

Ejendommen er fuldt udlejet til LB Værktøjsfabrik ApS

Ejendommen er opført i 2004 og ombygget i 2005, jf. BBR.

Ejendommen er opført over en selvbærende stålspærskonstruktion. Taget er med mindre hældning og beklædt med tagpap. Ydervæggene er udvendigt beklædt med sinusstålplader i grå farve. Vinduerne er aluminiumsrammer og der er i alt 4 hejse-folde porte i varierende størrelse.

Bygningen fremstår i en velvedligeholdt stand.

Ejendommen er indrettet med ca. 35 m2 kontor, ca. 25 m2 kantine, frokoststue og ca. 15 m2 bad og omklædning. Over denne del er der et indskudt dæk der tjener til opbevaring.

Den resterende del er indrettet som maskinværksted til større CNC styrede værkshøjsmaskiner, hvortil der er fremført udsugning. Loftshøjden i denne del er ca. 4,40 m. Der er adgang via 2 porte på 3,50 m i bredden og 3,70 m i højden. En mindre del af produktionen, ca. 70 m2 har en loftshøjde på 2,50 m. Hertil er der også adgang via en port på 2,20 m i bredden og 2,25 m i højden.

Udenomsarealerne er mod facaden indhegnet med et hegn i samme materialer som beklæder bygningen. Pladsen anvendes til parkering for medarbejderne. Overfladen er belagt med perlesten bortset for arealerne omkring portene der er belagt med SF-sten, ca. 250 m2 i alt.

Ejendommen er beliggende i et eksist<erende ejendomsselskab som det vil være mulit at overtage. Lejer LB Værktøjsfabrik ApS vil indgå en ny uopsigelig lejekontorakt med 10 års uopsigelighed.