Erhvervsgrund med eller uden bygning.

Teglvænget 17, 7400 Herning
Grund areal: 5.476 KVM
Salgspris: Kr. 1.095.200
Se prospekt for Teglvænget 17, 7400 Herning

Beskrivelse

Grunden er beliggende på Teglvænget 17 i Hernings vestlige del, i et næsten fuldt udbygget erhvervsområde.

Grunden sælges ubebygget.

Som et alternativt  til salg, tilbyder ejeren at opføre lagerhal med mindre kontorafsnit på grunden med udlejning for øje efter lejers ønske. Der er en forventning om minimum 10 års uopsigelighed fra lejers side.

Grunden er  5.476 m2 ifølge tingbogen som matr. Nr. 45g, Vestervang, Herning Jorder, Teglvænget 17, 7400 Herning.

Bebyggelsesprocet 50

Der er ingen byggepligt på grundene. Sælger oplyser at der er betalt visse tilslutningsudgifter.