Find ejendom

To erhvervs grunde i fuldt udbygget erhvervsområde.

Teglvænget 17, 7400 Herning
Grund areal: 11.298 kvm.
Salgspris: Kr. 2.000.000
Se prospekt for Teglvænget 17, 7400 Herning

Beskrivelse

Ejendommene er beliggende på Teglvænget i Hernings vestlige del i et næsten fuldt udbygget erhvervsområde.

Grundene, der sælges samlet er begge ubebyggede

11.298 m2 ifølge tingbogen, fordelt med 5.822 m2 på matr. nr. 45h, Vestervang Herning Jorder, Teglvænget 13 og 5.476 m2 på matr. Nr. 45g, Vestervang, Herning Jorder, Teglvænget 17.

Der er ingen byggepligt på grundene