Find ejendom

Offentligt udbud af byggegrund til centerformål i Herning

Løvbakkevej, 7400 Herning
Grund areal: 3.700 kvm.
Salgspris: Arealet udbydes uden mindstepris.
Se prospekt for Løvbakkevej, 7400 Herning

Beskrivelse

For Herning Konmune udbydes i offentligt udbud ca. 3.700 kvm. grund til centerformål. Arealet er i Lokalplan 15.C2.2 benævnte som delområde I.  

Området er beliggende i bydelen Gullestrup i den nordlige del af Herning by i Herning Kommune. Anlæg af Løvbakkevej påbegyndes i 2019.

Arealet udbydes uden vejledende minimumspris.

Køber skal selv forestå byggemodning m.m., idet der er tale om jord der ikke er byggemodnet. Herning Kommune har afholdt udgifter til arkæologi. Disse er gennemført.

Herning Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne købstilbud eller forkaste dem alle. Tilbud skal være inkl. moms.

Interesserede opfordres til at kontakte ejendomsmægler Torben Clausen, clausen-erhverv.dk for yderligere oplysninger og få tilsendt fyldigt prospekt, skema til afgivelse af tilbud, lokalplan og landinspektør tegninger over delområderne.

Tilbudsfrist  5. november 2018.