Find ejendom

Velbeliggende butikslokaler med gode tilkørsels- og parkeringsforhold

Ved Åen 1, 4930 Maribo
Samlet bygningsareal: 500 Kvm.
Grund areal: 10.962 Kvm.
Årlig leje pr. kvm: Kr. 900,- ekskl. drift
Se prospekt for Ved Åen 1, 4930 Maribo

Beskrivelse

Anvendelse:  Centerformål: Detailhandel, dagligvarebutik, serviceerhverv.

Det samlede areal udgør 500 m2 fordelt på ca. 400 m2 butiks-/salgsareal og ca. 100 m2 personalefaciliteter m.m. Dertil kommer varegård.

Lejemålet er fordelt på én etage. Lejemålet er indrettet med butik på langs af hele bygningen. De øvrige faciliteter er beliggende parallelt med butikken.

Lokalerne overtages efter nærmere aftale.

Ejendommen, der er opført i 2010, fremtræder i en god vedligeholdelsesmæssig stand, opført i gule teglsten Lokalerne er beliggende i byggeriet Maribo Storcenter, hvor også Super Brugsen og Jysk samt LOOP  Fitness driver forretninger, ligesom der findes en OK tank og OK bilvask. Der er optimale tilkørsels- og parkeringsforhold.

Opvarmning: Fjernvarme.

Ud over lejen betaler lejeren følgende:

Varme afregnes direkte med forsyningsselskabet.

El - forbrug afregnes direkte med forsyningsselskab.

Driftsudgifter: Driftsudgifter, der dækker forholdsmæssig andel af ejendomsskat og forsikring, er anslået til kr. 32,- pr. m² årligt.

Leje og driftsudgifter erlægges kvartalsvis forud til udlejer.

Depositum: Svarende til 6 måneders leje.

Lejeregulering: Årlig regulering iht. stigningen i nettoprisindekset.