Særdeles velbeliggende butikslokaler med Super Brugsen som nabo

Søndre Ringvej 10-12, 5610 Assens
Samlet bygningsareal: 750 kvm. + 85 kvm. varegård.
Årlig leje pr. kvm: kr. 750,- pr. kvm. ekskl. drift
Se prospekt for Søndre Ringvej 10-12, 5610 Assens

Beskrivelse

Ejendommen, der er opført i 2008, fremtræder i en særdeles god vedligeholdelsesmæssig stand både inde og ude. Lokalernes beliggenhed er optimal, i et centerområde, lige overfor rådhuset i Assens Kommune, tæt på Assens Havn, Politistation, Assens Arene og nærmeste nabo til Super Brugsen. Der er masser af gratis, tidsubegrænsede parkeringspladser, ligesom der i forbindelse med parkeringspladserne findes en OK tankstation og en OK vaskehal. 

Det samlede areal udgør 500 m2 fordelt på butik m.m. og 85 m2 lukket varegård.                                                       

Lejemålet er fordelt på én etage. Lejemålet er indrettet som et stort regulært butikslokale med tilhørende driftskontor og personalefaciliteter. En del af butikken anvendes desuden som lager. Hertil kommer lukket varegård.

Det vil være muligt at opdele lejemålet. (Se skitseforslag). Det vil også være muligt at udvide lejemålet.

Lokalerne overtages efter nærmere aftale

Opvarmning: Fjernvarme. Varme afregnes direkte til forsyningsselskabet. 

Prisen kan være afhængig af, hvorvidt udlejer skal medvirke ved indretning m.m.

Drift: Ud over lejen betaler lejeren:  A conto driftsudgifter kr. 29,- pr. m² årligt. Beløbet dækker forholdsmæssig andel af ejendomsskat og forsikring                                                       

El - forbrug afregnes direkte med forsyningsselskab.

Leje, a conto driftsudgifter og varme erlægges kvartalsvis forud.

Svarende til 6 måneders leje.

Lejeregulering: Årlig regulering iht. stigningen i nettoprisindekset.