Find ejendom

Markant ejendom med stor synlighed og mange muligheder

Orebygårdvej 11, 7400 Herning
Samlet bygningsareal: 3.219 kvm.
Grund areal: 11.991 kvm.
Salgspris: Kr. 16.000.000,-
Se prospekt for Orebygårdvej 11, 7400 Herning

Beskrivelse

Ejendommen er beliggende i den nordvestlige del af Herning by i bydelen Tjørring. Ejendommen har en markant facade ud mod Holstebrovej, der passeres af ca. 6.250 biler i døgnet. 

Ejendommen har været anvendt til flere forskellige formål, som undervisning, pakkedistribution og senest som en af Hernings førende brugskunst og livstilsbutikker med tilhørende lagerfaciliteter for virksomhedens webshop, ligesom en mindre del af arealet fortsat er udlejet til 3. mand.

Ejendommen er i beskedent omfang udlejet til 3. mand. Sælger er indstillet på at forsøge at finde en løsning herpå, såfremt dette måtte ønskes af køber.

Ejendommen anvendes til butik til pladskrævende varegrupper og lager.

Alternativt vil ejendommen være velegnet til anden anvendelse, f.eks. domicil for en virksomhed der sætter pris på  at vise omverdenen at man sætter pris på god smag og gode forhold for medarbejderne.

Ejendommen er opført i 1976, jf. BBR.

Ejendommen er opført i etagehøje betonelementer. Taget er belagt med tagpap med hældning. Udenomsarealerne er anlagt medasfalt og fliser som tilkørsel. Bygningen er omgivet af smukt tilplantede områder og områder udlagt som græsplæne

Bygningerne fremstår i en særdeles velholdt stand. Bygningerne har i forbindelse med sælgers overtagelse af ejendommen gennemgået en større renovering og opgradering både ude og inde.

Ejendommen er i dag indrettet som livsstilsbutik med tilhørende lager og personalefaciliteter.

Udenomsarealerne er anlagt som parkering og tilkørsel belagt med asfalt. Derudover er større arealer anlagt som grønne området med fliser og beplantning.

Grundareal: 11.991 m2 ifølge tingbogen.

Det samlede areal andrager ifølge BBR 3.219 m2, heraf1.654 m2 butik, ca. 700 m2 lager, ca. 50 m2 kontor og ca. 30 m2 kantine m.m. Hertil kælder på 88 m2.

Ifølge lejekontrakten andrager det udlejede areal 785 m2, udover de arealer sælger selv disponerer over.