Investeringsejendomme

Investeringsejendomme er ofte ejendomme, der er fuldt udlejet og som ejer ønsker at afhænde. I forbindelse med salget er det nødvendigt at kunne vurdere ejendommens markedsværdi, en vurdering som Clausen Erhverv er stand til at give. Det vil dog være nødvendigt med en dybere indsigt i den enkelte ejendom, herunder vurdering af markedslejen, størrelsen af driftsomkostningerne, den vedligeholdelsesmæssige tilstand, alternative anvendelsesmuligheder for blot at nævne nogle af tingene.

Et punkt der altid skal tages stilling til er, til hvilken afkastprocent kan ejendommen omsættes til. En investor vil sammenligne ejendomsinvesteringen med, hvilke andre investeringsmuligheder der er i investeringsmarkedet.

Det er vigtigt, at såvel sælger som køber til en investeringsejendom har realistiske forventninger til ejendommens pris og hvordan finansieringen skal sammensættes. Udgangspunktet vil altid være en kontantpris, men med den nuværende situation på kreditmarkedet, stilles der i dag større krav til købers egen finansiering eller som et alternativ, at sælger er indstillet på, eventuelt at lade et sælgerpantebrev indestå i ejendommen.

Der findes forskellige former for investeringsejendomme. På visse investeringsejendomme er der mulighed for skattemæssige afskrivninger, typisk produktions- og logistikejendomme, detailhandelsejendomme, hoteller og restauranter, hvorimod der ikke kan afskrives på rene kontorejendomme og boligejendomme.

Ofte ønsker sælger ikke at ejendommen skal markedsføres, men at salget kan ske diskret. Vores netværk, som er oparbejdet gennem knap 10 år i ejendomsbranchen, gør det muligt at imødekomme disse ønsker fra sælger.


Nyeste ejendomme

Velbeliggende butiks lokale i centerområde ved Bilka i Holstebro
Nyholmvej 19, 7500 Holstebro

Samlet bygningsareal: 728 kvm.
Årlig leje pr. kvm: Kr. 543 ekskl. driftkr.

Læs mere

Velbeliggende butikslokaler til den pladskrævende tæt på Bilka.
Hjermvej 6, 7500 Holstebro

Samlet bygningsareal: 684 kvm.
Årlig leje pr. kvm: Kr. 675 ekskl. driftkr.

Læs mere