Find ejendom

Investeringsejendomme

Investeringsejendomme er ofte ejendomme, der er fuldt udlejet og som ejer ønsker at afhænde. I forbindelse med salget er det nødvendigt at kunne vurdere ejendommens markedsværdi, en vurdering som Clausen Erhverv er stand til at give. Det vil dog være nødvendigt med en dybere indsigt i den enkelte ejendom, herunder vurdering af markedslejen, størrelsen af driftsomkostningerne, den vedligeholdelsesmæssige tilstand, alternative anvendelsesmuligheder for blot at nævne nogle af tingene.

Et punkt der altid skal tages stilling til er, til hvilken afkastprocent kan ejendommen omsættes til. En investor vil sammenligne ejendomsinvesteringen med, hvilke andre investeringsmuligheder der er i investeringsmarkedet.

Det er vigtigt, at såvel sælger som køber til en investeringsejendom har realistiske forventninger til ejendommens pris og hvordan finansieringen skal sammensættes. Udgangspunktet vil altid være en kontantpris, men med den nuværende situation på kreditmarkedet, stilles der i dag større krav til købers egen finansiering eller som et alternativ, at sælger er indstillet på, eventuelt at lade et sælgerpantebrev indestå i ejendommen.

Der findes forskellige former for investeringsejendomme. På visse investeringsejendomme er der mulighed for skattemæssige afskrivninger, typisk produktions- og logistikejendomme, detailhandelsejendomme, hoteller og restauranter, hvorimod der ikke kan afskrives på rene kontorejendomme og boligejendomme.

Ofte ønsker sælger ikke at ejendommen skal markedsføres, men at salget kan ske diskret. Vores netværk, som er oparbejdet gennem knap 10 år i ejendomsbranchen, gør det muligt at imødekomme disse ønsker fra sælger.


Nyeste ejendomme

Velbeliggende lager og produktion med bolig midt i Sunds By.
Genvejen 18, 7451 Sunds

Samlet bygningsareal: 1.018 kvm.
Grund areal: 3.350 kvm.
Salgspris: Kr. 2.350.000,-kr.

Læs mere

Sidste facadegrund mod Motorvej E 20 i Ringsted sælges.
Kærup Parkvej 24, 4100 Ringsted

Grund areal: 12.250 KVM
Salgspris: Kr. 7.962.500 ekskl. momskr.

Læs mere